Milan Kundera
"Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele."